Cho thuê shophouse Nguyễn Cơ Thạch, Sala nguyên căn

120,000,000

 DT đất: 7×24   DTXD: 7×19  Diện tích SD : 540 m² (chưa tính hầm)