Cho thuê nhà phố Sari Town, Sala 5.6×20 giá 3000$/tháng, nhà thô

60,000,000

 DT đất: 5.6×20   DTXD: 5.6×20  Diện tích SD : 495 m² (chưa tính hầm)