07.678.7777.2

Nhà phố Sari Town

Xem 2 sản phẩm

Thời gian: 12/2018

Thời hạn thuê tối thiểu 3 năm

60,000,000 đ

Xem chi tiết

 DT đất: 5.6×20   DTXD: 5.6×20  Diện tích SD : 495 m² (chưa tính hầm)

Thời gian: 12/2018

Thời hạn thuê tối thiểu 3 năm

187,000,000 đ

Xem chi tiết

 DT đất: 12×20   DTXD: 12x20  Diện tích SD : 1040 m² (chưa tính hầm)