Saritown – Khu nhà phố duy nhất trong lòng khu đô thị Thủ Thiêm, Quận 2

Nhà phố Saritown – khu đô thị Thủ thiêm: DT 5.6×20, 5.7×20, 6×20…