0777.166.167

Saritown – Khu nhà phố duy nhất trong lòng khu đô thị Thủ Thiêm, Quận 2

Nhà phố Saritown – khu đô thị Thủ thiêm: DT 5.6×20, 5.7×20, 6×20…

Địa chỉ

Khu đô thị Thủ thiêm, Quận 2

Tiêu chuẩn

Nội thất

Nhà thô

Pháp lý

Sổ hồng