0777.166.167

Cho thuê văn phòng khu đô thị Sala, Quận 2

Bắt đầu chào

Bàn giao nhà

Thời hạn thuê:

Hình thức: